Go to Top
sxshentai

ROT-avdraget

ROT-avdraget

source url Rot-avdraget (Reparationer, Om- och Tillbyggnader) gäller för arbeten utförda från 8 december 2008 och tills vidare. Nu gällande skattereduktion är 50% av arbetskostnaden, dock max 50 000 kr per person och år.

enter

enter ROT-avdraget är ett skatteavdrag som omfattar renovering, ombyggnad och tillbyggnad av småhus och bostadsrätter.

http://crystal-frame.com/esq-7623

click here Det innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden, dock med max 50 000 kronor per år och individ. Det är ägaren av ett småhus eller innehavaren av en bostadsrätt som kan få skattereduktion för ROT-arbeten.

write a good argumentative essay thesis

come fare trading con un euro ROT-avdraget är permanent och gäller för arbeten som påbörjats från 8 december 2008. ROT-avdraget är i praktiken ett tillägg till det redan existerande RUT-avdraget (avdrag för hushållsnära tjänster). Eftersom skattereduktionen enligt RUT-lagen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 x 50 000 kronor per år, det vill säga 100 000 kronor per år.

http://www.mustangcipowebaruhaz.hu/esh-16060

http://www.nlst-usa.com/mqi-4602 Totalt kan de två delägarna alltså renovera för max en kostnad av 200 000 kronor per år. Räkneexempel: Årsinkomst: 200 000 kr Skatt (30%): 60 000 kr Renovering görs för en arbetskostnad om 100 000 kr. Berättigad till ROT: Slutlig skatt: 50 000 kr (50% av 100 000 kr) 10 000 kr (60 000 kr – 50 000 kr)

http://www.liberossa.com/bh/54/guida-sulle-opzioni-binarie.html guida sulle opzioni binarie

follow Läs mer på Skatteverkets hemsida om Rot-avdraget.

http://www.espinozawebworks.com/mqg-487
pr